Nước là mấu chốt của tăng trưởng bền vững

Các vấn đề liên quan đến nước ngày càng trở nên nghiêm trọng và phức tạp, do sự gia tăng về dân số, quá trình đô thị hóa, sự suy thoái chất lượng nước, ảnh hưởng của biến đổi khí hậu (BĐKH). Nhằm kêu gọi sự quan tâm của toàn thế giới về tầm quan trọng của tài nguyên nước (TNN). Ngày Nước thế giới (22-3) năm nay chọn chủ đề “Nước là cốt lõi của phát triển bền vững”.

Những “bài toán” liên-hệ đến nước ngày một trở nên có hại và cầu kỳ, do sự tăng cao về dân số, tiến độ thành phố hóa, sự sút kém giá trị nước, tác động của đổi thay khí hậu (BĐKH). Nhằm kêu gọi sự mặn mà của toàn thế giới về tầm trọng-điểm của tài nguyên nước (TNN). Ngày Nước toàn-cầu (22-3) năm nay chọn chủ đề “Nước là then chốt của tăng trưởng bền vững”.

Theo đánh giá của những sắp xếp khảo sát về TNN trên thế giới, ngày nay có dao động phần nào ba số đất nước trên toàn cầu bị thiếu nước; dự báo đến năm 2030, có khoảng 1,8 tỷ người sống tại địa chỉ “hoàn toàn hiếm hoi nước” và hai phần ba số dân trên thế giới sẽ sống trong qui định gian khổ về cung cấp nguồn nước.

Căn nguyên, là do sức ép dân số làm cho TNN ngọt của trái đất ngày càng suy giảm cả về số lượng và sáng giá. Tiến độ công nghiệp hóa, thành phố hóa đang diễn ra một cách mau chóng ở nhiều quốc gia, nhưng trong giai đoạn dùng, quản lý nguồn nước và xử lí những vấn đề môi trường, lại chưa được các đất nước này thật sự trọng thị.

Thành tựu khảo sát, do Ngân hàng phát triển châu Á tiến hành có thể thấy, tại những nước đang tăng trưởng nhận định có dao động 90% lượng nước thải không được xử lí và được xả thẳng vào nguồn nước tự nhiên.

Vì thế, hiện trạng ô nhiễm nước lúc này được coi là điều cần đượcgiải quyết này môi trường khẩn cấp nhất, mà các đất nước tại địa điểm này đang phải đối mặt. Mặt khác, do tăng cao nhu cầu sử dụng nước trong sản xuất nông nghiệp, nhằm- thỏa-mãn đòi hỏi về lương thực cho con người, kết quả khiến tình trạng ngành nông nghiệp ngày dần phụ thuộc vào nguồn nước tưới lấy từ sông, hồ và nước dưới đất. Đáng lo lắng, tình trạng hiếm hoi nước ở không ít quốc gia, đang trở thành mối đe dọa lớn nhất đối với an ninh lương thực, sức khỏe, tính mệnh con người và sự lâu bền của hệ sinh thái thiên nhiên…

Các nhà nghiên cứu trong ngành nghề này xét đoán: Thế kỷ 21, bên cạnh việc loài người phải đối mặt với không ít mối dọa dẫm khác mang lại, thì chúng ta còn phải ứng-phó với tai nạn thiếu nước. Lý do là, nguồn TNN tưởng dường như vô tận, song trong thế kỷ này sẽ quý báu không kém gì dầu khí, có thể là nguyên do mâu thuẫn ngoại giao và lục đục vũ trang giữa nhiều quốc gia trong nay mai. Tiến triển bền bỉ là định mức phát triển của nhân loại khi bước sang thế kỷ 21.

Tại Hội nghị cấp cao trái đất về Môi trường và tiến triển lần thứ nhất sắp đặt tại Ri-ô đờ Gia-nây-rô (Bra-xin) và Hội nghị cấp cao thế giới về phát triển lâu dài tại Giô-han-ne-xbớc (Nam Phi) đều xác minh “phát triển vững bền là quá trình tiến triển có sự kết nối chặt chẽ, thích hợp, hài hòa giữa tiến triển kinh tế, công bằng dân chúng và bảo vệ môi trường”. Độc đáo, tác dụng của nước đã được nêu tại định mức tăng trưởng thiên niên kỷ và vẫn-còn được khẳng định trong khung tiêu chuẩn phát triển vững bền sau 2015 được kiến nghị tại Hội nghị của LHQ về tiến triển lâu bền năm 2012 là “Nước là then chốt của tiến triển kiên-cố vì nước có mối liên hệ chặt chẽ với các đánh cược mà toàn cầu đang phải đối-diện”.

-Hay- không ít quốc gia trên toàn-cầu, VN hiện đang đối-diện với quá nhiều đánh cược như sự tăng cao dân số, tăng trưởng kinh tế và công đoạn thành thị hóa mau chóng. Ví như năm 1986, toàn quốc mới có 480 đô thị, thì đến năm 2012 đã tăng lên 755 thành thị và dự tính sẽ tăng gấp hai lần vào năm 2020. Do độc đáo về địa lý tự nhiên, Việt Nam gặp quá nhiều vất vả trong việc hăng hái nguồn nước, vì có đến hơn 60% lượng nước mặt của VN bắt nguồn từ NN; trong lúc các năm gần đây các nước ở thượng lưu đang tăng cường đưa vào sử dụng, dùng nước phục vụ phát triển kinh tế – dân chúng, làm nguồn nước hạ lưu ngày dần bị suy giảm và ô nhiễm, nhất là lưu vực sông Mê Công và lưu vực sông Hồng. Ngoài ra, do TNN của Việt Nam phân bổ bất đồng đều tập trung quan-trọng trong quãng ba tháng mùa lũ, chiếm 75-85% tổng số nước hằng năm, kết quả khiến tình trạng ít ỏi nước vào các tháng mùa khô.

Việc thiếu cách thức tổ hợp , chia sẻ, phân bổ nguồn nước giữa những ngành, những địa phương kết quả khiến xung đột về hữu ích, tranh chấp trong khai thác và sử dụng nước. Tinh thần của bà con chưa cao, chưa nhận thức được “bài toán” và nghĩa vụ một cách hoàn-chỉnh, gây sao lãng phí nguồn nước sạch, -hay- thói quen vứt rác ra những dòng sông, kênh, rạch còn khá phổ quát, khiến cho không ít dòng sông trở nên dòng sông “rác”…

Đặng bảo đảm bảo vệ nguồn nước cũng như mục tiêu phát triển bền vững, nay mai, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ bảo-trì xong- mạng lưới pháp luật; bổ sung xác minh việc thực thi những đường lối, pháp luật trong quản lý và an ninh TNN. Hoàn thiện qui trình hoạt động của hệ thống hồ chứa chẳng-thểxem–nhẹ, nhằm chắc-chắn dung hòa đa mục tiêu giữa những đối tượng sử dụng nước và các địa phương. Tạo môi trường pháp lý, khích lệ những yếu-tố kinh tế tham gia đổ vốn vào tăng trưởng hệ thống cấp thoát nước và thanh toán nước thải ở các địa phương.

Thực hiện thống kê cơ sở, quan trắc, giám sát, dự báo và cảnh báo nhằm- có thể nắm bắt kịp thời TNN quốc gia, nhất là sớm có lập kế hoạch tổng quan thống kê căn bản của toàn quốc, từ đấy xác minh tuyến đường tiến hành những vận hành điều tra, nhận định TNN. Mở đầu xây cất những mạng lưới quan trắc, giám sát tự động, trực tuyến gồm cả quan trắc nền, quan trắc chuyển đối và kiểm soát đưa vào sử dụng, dùng, vận hành các hồ chứa, vận hành xả thải vào nguồn nước. Lập và khai triển sắp-xếp TNN chung cho cả nước, sắp-xếp TNN những lưu vực sông lớn, liên tỉnh và bố-trí TNN của từng địa phương, tạo nền móng xem xét xử lý những “bài toán” chia sẻ, phân bổ, bảo vệ TNN và ngăn chặn các tác hại do nước gây ra. Đẩy mạnh công tác truyền thông, hướng-dẫn bổ sung nhận thức của quần chúng về bảo vệ nguồn nước; nhiệm vụ an ninh và sử dụng nguồn nước tiết kiệm, linh nghiệm. Làm bền vững hơn, kiện cả thảy máy quản lý; sung thêm khả năng khoa học, công nghệ quản lý TNN ở những cấp và tiến hành cộng đồng hóa các dịch vụ trong lĩnh vực TNN.

TS NGUYỄN THÁI LAI Thứ trưởng Tài nguyên và Môi trường

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s